Handalcohol: de toelating en gebruiksadviezen bij desinfecteren van de handen

 

Toelatingsnummer 15097 N

HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN
Actueel WGGA van het middel Handalcohol 70% TAPPCompany B.V.

A.
WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT
Toegestaan is uitsluitend het gebruik als middel ter bestrijding van bacteriën (excl. bacteriesporen en mycobacteriën) en gisten voor hygiënische en chirurgische handdesinfectie in de gezondheidszorg.
De gebruiksaanwijzing zoals opgenomen onder B. moet worden aangehouden.
Het middel is uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik.


B.
GEBRUIKSAANWIJZING
Het middel is gebruiksklaar. Het middel toepassen op schone en droge handen en onderarmen.

Hygiënische handdesinfectie
Vooraf de handen eerst reinigen met water en zeep, naspoelen met water en vervolgens goed drogen. 3 ml middel op de hand nemen en gedurende 30 seconden intensief uitwrijven over beide handen en alle huidplooien goed raken. Zorg dat de handen gedurende de gehele inwerktijd vochtig
blijven. Daarna handen goed laten drogen.
Dosering: 3 ml middel voor beide handen samen (dispenser instellen op 3 ml; dan 1 x pompen)
Minimale inwerktijd: 30 seconden


Chirurgische handdesinfectie
Vooraf de handen met chirurgische zeep wassen, goed afspoelen met water en afdrogen.
6 ml middel op de hand nemen en gedurende 1,5 minuut intensief inwrijven over beide handen, onderarmen, polsen, nagels en ruimte tussen de vingers. Zo nodig herhalen. Zorg dat de handen gedurende de gehele inwerktijd vochtig blijven.
Na afloop van de inwerktijd handen goed laten drogen.
Dosering: 6 ml middel voor beide handen samen (dispenser instellen op 3 ml; dan 2 x pompen)
Minimale inwerktijd: 1,5 minuut