Gezondheidszorg-gerelateerde infecties (HAI's).

Gezondheidszorg-gerelateerde infecties (HAI's) zijn een groot probleem voor gezondheidszorgsystemen over de hele wereld. Elk jaar ontstaan ​​meer dan 2.600.000 HAI's tijdens ziekenhuisverblijven in Europa, en ongeveer 1.700.000 HAI's worden gedocumenteerd in de Verenigde Staten.

Gezondheidszorg-gerelateerde infecties kunnen leiden tot complicaties tijdens de behandeling in het ziekenhuis en in sommige gevallen kunnen complicaties als gevolg van HAI's leiden tot overlijden van de patiënt. Vooral patiënten op intensive care-afdelingen lopen een hoger risico om infecties te ontwikkelen. Het gebruik van antibiotica om HAI's te behandelen kan ineffectief blijken als multiresistente pathogenen worden geïnduceerd.

 

Naleving van handhygiëne in medische instellingen

Tegen deze achtergrond zijn effectieve maatregelen vereist om infecties in de gezondheidszorg te voorkomen.

Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie is handhygiëne het belangrijkste 'wapen' om de overdracht van schadelijke ziekteverwekkers en zorginfecties te voorkomen.

Hoewel gezondheidswerkers een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de strijd tegen zorginfecties en antibioticaresistentie kunnen voorkomen door hun handen op het juiste moment te desinfecteren, kan het implementeren van effectieve handhygiënepraktijken een uitdaging zijn. Naleving van de aanbevelingen voor handen wassen en handdesinfectie is vaak laag; nalevingspercentages zijn doorgaans 40% of minder. Oorzaken voor slecht handhygiënegedrag in de klinische praktijk zijn veelzijdig en complex.

 

Multimodale strategieën voor verbeteringen in handhygiëne

Nationale en internationale richtlijnen voor handhygiëne in medische instellingen bevelen aan om multimodale strategieën te implementeren om naleving van handhygiëne te verbeteren. Onderdelen van deze strategieën variëren van essentiële elementen, zoals een grotere beschikbaarheid van producten voor handhygiëne, tot technieken die zich richten op gedragspsychologie. 
  
Met meer dan 50 jaar expertise op het gebied van medische handhygiëne, ondersteunt OPHARDT hygiëne zorgverleners bij het bereiken van duurzame verbeteringen in handhygiëne door wetenschappelijk georiënteerde systeemoplossingen. We dragen bij aan het doorbreken van de infectieketen en het verminderen van de behoefte aan antibiotica door effectieve handreiniging en desinfectie.

 

Oplossingen voor naleving van hygiëne om infectiepreventie te verbeteren

Het Hygiene Compliance Solutions-concept ondersteunt medische faciliteiten bij het bereiken van hygiënedoelen door de naleving van handhygiëne te verbeteren. Op basis van internationale richtlijnen van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en nationale aanbevelingen van het Robert Koch Institute (RKI), evenals de Duitse Vereniging voor Ziekenhuishygiëne (DGKH), is Hygiene Compliance Solutions een praktische oplossing voor het verbeteren van de naleving van handhygiëne en patiëntveiligheid, ontwikkeld door OPHARDT hygiëne.