• Privacy statement

  Deze privacyverklaring ziet toe op alle persoonsgegevens die TAPPcompany van u ontvangt. Het gaat om persoonsgegevens die wij ontvangen doordat u ons belt, een e-mail, een WhatsAppbericht of een chatbericht stuurt, zich inschrijft voor de nieuwsbrief, een contactformulier op de website invult en onze website bezoekt.

   

  Waarvoor gebruiken wij uw persoonsgegevens?
  Wij gebruiken uw gegevens om contact met u op te kunnen nemen voor het beantwoorden van uw vraag of verzoek aan ons en/of voor het aangaan en uitvoeren van een overeenkomst met u. Wij hebben een gerechtvaardigd belang bij het verwerken van deze gegevens, omdat deze gegevens ons in staat stellen uw vraag of verzoek te kunnen beantwoorden. Deze gegevens zijn ook nodig om een overeenkomst met u te kunnen sluiten en om deze overeenkomst goed te kunnen uitvoeren. 

  Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?
  TAPP company bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om het doel te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Indien er geen overeenkomst met u tot stand komt bewaren wij uw gegevens niet langer dan een jaar. Indien er wel een overeenkomst met u tot stand komt, dan bewaren wij uw gegevens vijf jaar nadat er over en weer geen verplichtingen meer uit de overeenkomst zijn. Indien u een bestelling bij ons hebt gedaan, dan bewaren wij uw gegevens zeven jaar nadat u uw bestelling in ontvangst heeft genomen. Na deze termijn verwijderen wij uw gegevens uit onze systemen. 

  Delen wij uw persoonsgegevens met anderen?
  Wij delen uw persoonsgegevens alleen met anderen, als dat nodig is om uw vraag of verzoek te kunnen beantwoorden, voor het uitvoeren van een overeenkomst die wij met u hebben of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Wij verstrekken uw gegevens aan betaaldienstverleners, bezorgdiensten, onze accountants en een incassobureau. 

  Persoonsgegevens die wij van anderen ontvangen
  Wij ontvangen soms persoonsgegevens van groothandels. De groothandel geeft ons een naam, adres en contactgegevens door, zodat wij gezamenlijk bestellingen kunnen leveren.

  Uw rechten bij het verwerken van uw persoonsgegevens
  U heeft het recht om: 

  • Uw persoonsgegevens in te zien
  • Uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te passen of te wissen
  • De verwerking van uw persoonsgegevens te beperken 
  • Uw persoonsgegevens in digitaal formaat te krijgen

  Bezwaar tegen het verwerken van uw persoonsgegevens
  U heeft het recht om bezwaar te maken tegen het verwerken van uw persoonsgegevens.

  Toestemming persoonsgegevens te verwerken
  Heeft u eerder toestemming gegeven om uw persoonsgegevens te verwerken? Dan kunt u deze toestemming op elk moment intrekken. Wij verwijderen in dat geval uw gegevens voor zover dit mogelijk is binnen de wet. 

  Klachten over het verwerken van uw persoonsgegevens
  Vindt u dat uw rechten worden geschonden? Dan kunt u een klacht hierover indienen bij de toezichthoudende autoriteit. De toezichthoudende autoriteit voor persoonsgegevens in Nederland is de Autoriteit Persoonsgegevens. 

  De persoonsgegevens bij uw bezoek aan onze website: cookies
  Bij een bezoek aan onze website plaatsen wij cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden. Deze tekstbestanden bevatten uw persoonlijke instellingen voor een bepaalde website en informatie over uw apparaat (telefoon, computer of tablet). Deze tekstbestanden worden met pagina’s van onze website meegestuurd en op uw apparaat opgeslagen. 

  Cookieverklaring
  Wij maken gebruik van functionele en analytische cookies. Op onze website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. Algemene bezoekgegevens zijn onder meer: meest bezochte pagina’s en hoe bezoekers door de website klikken. Deze gegevens worden alleen intern opgeslagen en bewerkt. Ze worden gebruikt voor statistische analyses van bezoekgedrag. Met deze informatie kunnen we de indeling en de informatie op onze website verder verbeteren. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser. Cookies kunt u alleen zelf verwijderen. De cookies staan op uw apparaat en niet bij ons. 

  Google Analytics

  Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-9dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google toegestaan de verkregen analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten. De informatie die Google verzamelt, wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

   

  Contactgegevens
  TheTAPPCompany, 3900 AJ Veenendaal info@tappcompany.nl 

  U kunt een verzoek tot inzage, verbetering, aanpassing, wissen, beperking en overdracht van uw persoonsgegevens, uw bezwaar om uw persoonsgegeven te verwerken en uw toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken intrekken, kenbaar maken via een van deze contactgegevens. Uw verzoek tot inzage of ander verzoek wordt binnen een maand verwerkt. Hier zijn geen kosten voor u aan verbonden.

  Aanpassen privacyverklaring
  The Tapp Company behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen. De laatste versie van onze privacyverklaring staat op onze website.

   

  Mei 2019